ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΖΑΡΤΟΣ - Διευθύνων σύμβουλος

Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, και ομότιμος ερευνητής του Εργαστηρίου Μοριακής Νευροβιολογίας και Ανοσοβιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ Αθηνών. Επιστημονικός σύμβουλος της Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστικής.

Το 1976 έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την εξαετία 1976-82 έκανε μεταδιδακτορικές έρευνες στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, UK (76-78), στο Ινστιτούτο Salk στο San Diego Καλιφορνίας (78-81) και στο Ινστιτούτο Παστέρ Παρισίων (81-82).

Από το 1983 μέχρι σήμερα εργάζεται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, ως ερευνητής (1983-88), Διευθυντής Ερευνών (1989-2001), συνεργαζόμενος Καθηγητής (2001-2016) και Ομότιμος ερευνητής (2016-σήμερα). Από το 2001 ήταν παράλληλα και Καθηγητής Ανοσοβιολογίας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι το 2012. Το 2013 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει καθοδηγήσει 17 μετα-διδακτορικούς ερευνητές, 25 υποψήφιους διδάκτορες, και πολλούς μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές. Είναι τακτικό μέλος του European Molecular Biology Organization (EMBO).

Ερευνητικό έργο: Από το 1978 μελετά κυρίως τη βαριά μυασθένεια και τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης (AChR). Η εμπλοκή του με τη μυασθένεια συνέβαλε και στη δημιουργία του Συλλόγου Μυασθενών Ελλάδος (www.myasthenia.gr), με τον οποίο συνεργάζεται στενά. Με τους συνεργάτες του έχουν μελετήσει τις παθογόνες περιοχές του AChR και αναπτύσσουν μία ειδική θεραπεία για τη μυασθένεια. Επίσης μελετούν τη δομή και φαρμακολογία νευρικών AChRs για το μελλοντικό σχεδιασμό φαρμάκων για νευρολογικά νοσήματα και υπήρξαν πρόσφατα πρωτοπόροι στην δημοσίευση των δύο πρώτων κρυσταλλικών δομών υπομονάδων νευρικών AChRs (Zouridakis et al., Nature Str. & Mol. Biol. 2014; Kouvatsos et al. PNAS 2016). Eχουν συμβάλει στην ανακάλυψη του τρίτου αυτοαντιγόνου στη μυασθένεια, την LRP4, και έχουν ανακαλύψει ένα νέο αυτοαντιγόνο για την οπτική νευρομυελίτιδα, την ακουαπορίνη-1. Έχει δημοσιεύσει 201 πρωτότυπα άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 105 ανασκοπήσεις και έχει 2 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Οι αναφορές στις δημοσιεύσεις του είναι άνω των 11.000, με h-index 54. Για τις έρευνές του έχει επιτύχει 18 χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (στις 6 ως συντονιστής) και 40 χρηματοδοτήσεις από άλλους διεθνείς και Ελληνικούς οργανισμούς.

Εργαστηριακή διάγνωση νευρολογικών νόσων: Ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης, (1978-81) του Jon Lindstrom (ο οποίος έδειξε τον ρόλο των αντι-AChR αντισωμάτων στην μυασθένεια και ανέπτυξε το πρώτο διαγνωστικό τεστ για αυτοάνοσο νευρολογικό νόσημα), έφερε το 1983 στην Ελλάδα αυτό το τεστ. Τα τελευταία έτη η ερευνητική του δραστηριότητα εξαπλώνεται και σε άλλες νευροάνοσες νόσους, όπως την οπτική νευρομυελίτιδα, και η ερευνητική εξάπλωση συμβαδίζει με την συνεχή αύξηση του φάσματος των ορολογικών εξετάσεων για νευροάνοσα νοσήματα που εκτελεί.

Οι συνεργάτες του αποκτούν μοναδική εργαστηριακή εμπειρία και βαθειά γνώση των ιδιαιτεροτήτων των σχετικών διαγνωστικών μοιράζοντας τον χρόνο τους μεταξύ έρευνας και διάγνωσης. Μεγάλο μέρος της έρευνάς τους αφορά την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών για αυτοάνοσα (που απεικονίζεται σε πρόσφατες δημοσιεύσεις τους και σε 2 από τα 3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας). Πρόσφατα ηγήθηκε τριών διεθνών μελετών (εργαστήρια και κλινικές από 10-13 κράτη με 800 «οροαρνητικούς» μυασθενείς) για την εκτενή μελέτη των αντι-LRP4 (Zisimopoulou et al., 2014), αντι-MuSK με κυτταρικό ανοσοφθορισμό (Tsonis et al. 2015) και αντι-τιτίνη (Stergiou et al., 2016) αντισωμάτων στην «οροαρνητική» μυασθένεια.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΡΟΣ  - Βιοπαθολόγος -  Επιστημονικά Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας

Πήρε το πτυχίο Ιατρικής το 1989. Έκανε την ειδικότητα του Μικροβιολόγου-Βιοπαθολόγου στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός στην Αθήνα (1996) και από το 1996 εργάζεται ανελλιπώς ως Επιστημονικά Υπεύθυνος σε μεγάλα Διαγνωστικά Κέντρα των Αθηνών. Έχει εκτενή εμπειρία στην εργαστηριακή διάγνωση όλων των εξετάσεων Βιοπαθολογίας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΠΙΚΟΣ -  Πυρηνικός ιατρός, Επιστημονικά υπεύθυνος του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής
Πήρε το πτυχίο Ιατρικής το 2004 από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε την ειδικότητα πυρηνικού ιατρού το 2010.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Το προσωπικό που εκτελεί τις αναλύσεις είναι εξαιρετικά καταρτισμένο με πολυετή σχετική εκπαίδευση στο εργαστήριο του Σ. Τζάρτου και αποτελείται από έναν διδάκτορα Χημικό, τέσσερις Βιολόγους/Βιοχημικούς με μεταπτυχιακό δίπλωμα, έναν μάνατζερ εργαστηρίου με μεταπτυχιακό, ενώ η αρχική επεξεργασία των βιολογικών δειγμάτων και επικοινωνία με ασθενείς και ιατρούς γίνεται από δύο έμπειρους πτυχιούχους τεχνολόγους ΤΕΙ.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις των μελών του εργαστηρίου και συνεργατών (2019-21)

1: Vakrakou AG, Tzanetakos D, Evangelopoulos ME, Argyrakos T, Tzartos JS, Anagnostouli M, Andreadou E, Koutsis G, Velonakis G, Toulas P, Gialafos E, Dimitrakopoulos A, Psimenou E, Stefanis L, Kilidireas C. Clinico-radiologic features and therapeutic strategies in tumefactive demyelination: a retrospective analysis of 50 consecutive cases. Ther Adv Neurol Disord. 2021 May 18;14:17562864211006503. doi: 10.1177/17562864211006503. PMID: 34046086; PMCID: PMC8135218.

2: Muñoz U, Sebal C, Escudero E, Esiri M, Tzartos J, Sloan C, Sadaba MC. Main Role of Antibodies in Demyelination and Axonal Damage in Multiple Sclerosis. Cell Mol Neurobiol. 2021 Feb 24. doi: 10.1007/s10571-021-01059-6. Epub ahead of print. PMID: 33625628.

3: Koneczny I, Yilmaz V, Lazaridis K, Tzartos J, Lenz TL, Tzartos S, Tüzün E, Leypoldt F. Common Denominators in the Immunobiology of IgG4 Autoimmune Diseases: What Do Glomerulonephritis, Pemphigus Vulgaris, Myasthenia Gravis, Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Autoimmune Encephalitis Have in Common? Front Immunol. 2021 Jan 29;11:605214. doi: 10.3389/fimmu.2020.605214. PMID: 33584677; PMCID: PMC7878376.

4: Breza M, Hirst J, Chelban V, Banneau G, Tissier L, Kol B, Bourinaris T, Said SA, Péréon Y, Heinzmann A, Debs R, Juntas-Morales R, Martinez VG, Camdessanche JP, Scherer-Gagou C, Zola JM, Athanasiou-Fragkouli A, Efthymiou S, Vavougios G, Velonakis G, Stamelou M, Tzartos J, Potagas C, Zambelis T, Mariotti C, Blackstone C, Vandrovcova J, Mavridis T, Kartanou C, Stefanis L, Wood N, Karadima G, LeGuern E, Koutsis G, Houlden H, Stevanin G. Expanding the Spectrum of AP5Z1-Related Hereditary Spastic Paraplegia (HSP-SPG48): A Multicenter Study on a Rare Disease. Mov Disord. 2021 Apr;36(4):1034-1038. doi: 10.1002/mds.28487. Epub 2021 Feb 5. PMID: 33543803.

5: Lagoumintzis G, Chasapis CT, Alexandris N, Kouretas D, Tzartos S, Eliopoulos E, Farsalinos K, Poulas K. Nicotinic cholinergic system and COVID-19: In silico identification of interactions between α7 nicotinic acetylcholine receptor and the cryptic epitopes of SARS-Co-V and SARS-CoV-2 Spike glycoproteins. Food Chem Toxicol. 2021 Mar;149:112009. doi: 10.1016/j.fct.2021.112009. Epub 2021 Jan 24. PMID: 33503469; PMCID: PMC7830272.

6: Alexandris N, Lagoumintzis G, Chasapis CT, Leonidas DD, Papadopoulos GE, Tzartos SJ, Tsatsakis A, Eliopoulos E, Poulas K, Farsalinos K. Nicotinic cholinergic system and COVID-19: In silico evaluation of nicotinic acetylcholine receptor agonists as potential therapeutic interventions. Toxicol Rep. 2020 Dec 19;8:73-83. doi: 10.1016/j.toxrep.2020.12.013. PMID: 33425684; PMCID: PMC7776751.

7: Lazaridis K, Tzartos SJ. Myasthenia Gravis: Autoantibody Specificities and Their Role in MG Management. Front Neurol. 2020 Nov 30;11:596981. doi: 10.3389/fneur.2020.596981. PMID: 33329350; PMCID: PMC7734299.

8: Tzanetakos D, Vakrakou AG, Tzartos JS, Velonakis G, Evangelopoulos ME, Anagnostouli M, Koutsis G, Dardiotis E, Karavasilis E, Toulas P, Stefanis L, Kilidireas C. Heterogeneity of Baló's concentric sclerosis: a study of eight cases with different therapeutic concepts. BMC Neurol. 2020 Nov 2;20(1):400. doi: 10.1186/s12883-020-01971-2. PMID: 33138795; PMCID: PMC7604966.

9: Farsalinos K, Eliopoulos E, Leonidas DD, Papadopoulos GE, Tzartos S, Poulas K. Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: In Silico Identification of an Interaction between SARS-CoV-2 and Nicotinic Receptors with Potential Therapeutic Targeting Implications. Int J Mol Sci. 2020 Aug 13;21(16):5807. doi: 10.3390/ijms21165807. PMID: 32823591; PMCID: PMC7461543.

10: Vakrakou AG, Tzanetakos D, Argyrakos T, Koutsis G, Evangelopoulos ME, Andreadou E, Anagnostouli M, Breza M, Tzartos JS, Gialafos E, Dimitrakopoulos AN, Velonakis G, Toulas P, Stefanis L, Kilidireas C. Recurrent Fulminant Tumefactive Demyelination With Marburg-Like Features and Atypical Presentation: Therapeutic Dilemmas and Review of Literature. Front Neurol. 2020 Jun 30;11:536. doi: 10.3389/fneur.2020.00536. PMID: 32714265; PMCID: PMC7344179.

11: Yilmaz V, Ulusoy C, Hajtovic S, Turkoglu R, Kurtuncu M, Tzartos J, Lazaridis K, Tuzun E. Effects of Teriflunomide on B Cell Subsets in MuSK-Induced Experimental Autoimmune Myasthenia Gravis and Multiple Sclerosis. Immunol Invest. 2020 Jun 29:1-14. doi: 10.1080/08820139.2020.1785491. Epub ahead of print. PMID: 32597289.

12: Breza M, Bourinaris T, Efthymiou S, Maroofian R, Athanasiou-Fragkouli A, Tzartos J, Velonakis G, Karavasilis E, Angelopoulou G, Kasselimis D, Potagas C, Stefanis L, Karadima G, Koutsis G, Houlden H. A homozygous GDAP2 loss-of- function variant in a patient with adult-onset cerebellar ataxia. Brain. 2020 Jun 1;143(6):e49. doi: 10.1093/brain/awaa120. PMID: 32428220; PMCID: PMC7296852.

13: Savaş M, Tzartos J, Küçükali Cİ, Dursun E, Karagiorgou K, Gezen-Ak D, Türkdoğan D, Papaconstantinou A, Başoğlu S, Hacıhafızoğlu N, Kutlubay B, Tzartos S, Tüzün E. Glial fibrillary acidic protein (GFAP)-antibody in children with focal seizures of undetermined cause. Acta Neurol Belg. 2020 Apr 24. doi: 10.1007/s13760-020-01361-y. Epub ahead of print. PMID: 32333263.

14: Prevezianou A, Tzartos JS, Dagklis IE, Bentenidi E, Angelopoulos P, Bostantjopoulou S. Paraneoplastic cerebellar degeneration in a patient with breast cancer associated with carbonic anhydrase-related protein VIII autoantibodies. J Neuroimmunol. 2020 Jul 15;344:577242. doi: 10.1016/j.jneuroim.2020.577242. Epub 2020 Apr 14. PMID: 32325285.

15: Vakrakou A, Constantinides VC, Velonakis G, Tzartos JS, Stefanis L, Kapaki E, Paraskevas GP. Paraneoplastic basal ganglia encephalitis associated with anti-CV2/CRMP-5 and anti-Yo antibodies in a patient with non-small-cell lung cancer. Neurol Sci. 2020 Sep;41(9):2649-2651. doi: 10.1007/s10072-020-04399-1. Epub 2020 Apr 19. PMID: 32307664.

16: Yetimler B, Tzartos J, Şengül B, Dursun E, Ulukan Ç, Karagiorgou K, Gezen-Ak D, Sezgin M, Papaconstantinou A, Tzartos S, Orhan EK, Ekizoğlu E, Küçükali Cİ, Baykan B, Tüzün E. Serum glial fibrillary acidic protein (GFAP)-antibody in idiopathic intracranial hypertension. Int J Neurosci. 2020 Apr 28:1-5. doi: 10.1080/00207454.2020.1758084. Epub ahead of print. PMID: 32303142.

17: Papa A, Tzartos JS, Sakoutis G, Dardiotis E, Alexiou E, Breza M, Velonakis G, Papamichalis P, Mpampalis D, Komnos A, Karagiorgou A, Papakonstantinou A, Kilidireas C, Hadjigeorgiou GM. Black holes and high levels of neurofilaments in glial fibrillary acidic protein - astrocytopathy: a case report. Eur J Neurol. 2020 Nov;27(11):2381-2384. doi: 10.1111/ene.14244. PMID: 32248601.

18: Tzartos JS, Valsami S, Tzanetakos D, Stergiou C, Dandoulaki M, Barbarousi D, Psimenou E, Velonakis G, Stefanis L, Kilidireas K. Autoimmune hemolytic anemia, demyelinating relapse, and AQP1 antibodies after alemtuzumab infusion. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020 Apr 2;7(3):e711. doi: 10.1212/NXI.0000000000000711. PMID: 32241823; PMCID: PMC7136045.

19: Koutsouraki E, Michmizos D, Patsi O, Tzartos J, Spilioti M, Arnaoutoglou M, Tsolaki M. A probable role of copper in the comorbidity in Wilson's and Creutzfeldt-Jakob's Diseases: a case report. Virol J. 2020 Mar 13;17(1):35. doi: 10.1186/s12985-020-01309-x. PMID: 32169096; PMCID: PMC7071643.

20: Lazaridis K, Tzartos SJ. Autoantibody Specificities in Myasthenia Gravis; Implications for Improved Diagnostics and Therapeutics. Front Immunol. 2020 Feb 14;11:212. doi: 10.3389/fimmu.2020.00212. PMID: 32117321; PMCID: PMC7033452.

21: Tzartos JS, Karagiorgou K, Tzanetakos D, Breza M, Evangelopoulos ME, Pelidou SH, Bakirtzis C, Nikolaidis I, Koutsis G, Notas K, Chroni E, Markakis I, Grigoriadis NC, Anagnostouli M, Orologas A, Parisis D, Karapanayiotides T, Papadimitriou D, Kostadima V, Elloul J, Xidakis I, Maris T, Zisimopoulou P, Tzartos S, Kilidireas C. Deciphering anti-MOG IgG antibodies: Clinical and radiological spectrum, and comparison of antibody detection assays. J Neurol Sci. 2020 Mar 15;410:116673. doi: 10.1016/j.jns.2020.116673. Epub 2020 Jan 7. PMID: 31954354.

22: Vakrakou AG, Evangelopoulos ME, Boutzios G, Tzanetakos D, Tzartos J, Velonakis G, Toulas P, Anagnostouli M, Andreadou E, Koutsis G, Stefanis L, Fragoulis GE, Kilidireas C. Recurrent myelitis and asymptomatic hypophysitis in IgG4-related disease: case-based review. Rheumatol Int. 2020 Feb;40(2):337-343. doi: 10.1007/s00296-019-04502-6. Epub 2020 Jan 2. PMID: 31898763.

23: Lazaridis K, Baltatzidou V, Tektonidis N, Tzartos SJ. Antigen-specific immunoadsorption of MuSK autoantibodies as a treatment of MuSK-induced experimental autoimmune myasthenia gravis. J Neuroimmunol. 2020 Feb 15;339:577136. doi: 10.1016/j.jneuroim.2019.577136. Epub 2019 Dec 16. PMID: 31855721.

24: Lebedev DS, Kryukova EV, Ivanov IA, Egorova NS, Timofeev ND, Spirova EN, Tufanova EY, Siniavin AE, Kudryavtsev DS, Kasheverov IE, Zouridakis M, Katsarava R, Zavradashvili N, Iagorshvili I, Tzartos SJ, Tsetlin VI. Oligoarginine Peptides, a New Family of Nicotinic Acetylcholine Receptor Inhibitors. Mol Pharmacol. 2019 Nov;96(5):664-673. doi: 10.1124/mol.119.117713. Epub 2019 Sep 6. PMID: 31492697.

25: Breza M, Koutsis G, Tzartos JS, Velonakis G, Evangelopoulos ME, Tzanetakos D, Karagiorgou K, Angelopoulou G, Kasselimis D, Potagas C, Anagnostouli M, Stefanis L, Kilidireas C. Response to correspondence: Testing for myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody (MOG-IgG) in typical MS. Mult Scler Relat Disord. 2019 Oct;35:156-157. doi: 10.1016/j.msard.2019.07.018. Epub 2019 Jul 24. PMID: 31376687.

26: Breza M, Koutsis G, Tzartos JS, Velonakis G, Evangelopoulos ME, Tzanetakos D, Karagiorgou K, Angelopoulou G, Kasselimis D, Potagas C, Anagnostouli M, Stefanis L, Kilidireas C. MOG antibody-associated demyelinating disease mimicking typical multiple sclerosis: A case for expanding anti-MOG testing? Mult Scler Relat Disord. 2019 Aug;33:67-69. doi: 10.1016/j.msard.2019.05.021. Epub 2019 May 28. PMID: 31158804.

27: Zouridakis M, Papakyriakou A, Ivanov IA, Kasheverov IE, Tsetlin V, Tzartos S, Giastas P. Crystal Structure of the Monomeric Extracellular Domain of α9 Nicotinic Receptor Subunit in Complex With α-Conotoxin RgIA: Molecular Dynamics Insights Into RgIA Binding to α9α10 Nicotinic Receptors. Front Pharmacol. 2019 May 1;10:474. doi: 10.3389/fphar.2019.00474. PMID: 31118896; PMCID: PMC6504684.

28: Varvaressos S, Breza M, Marousi S, Printzou M, Georgoulis A, Papageorgiou E, Kartanou C, Karadima G, Tagaris G, Koutsis G, Tzartos JS. Complex phenotype in a C9ORF72-positive patient with high-titer anti-glutamic acid decarboxylase antibodies: neuroimmunology meets neurogenetics. Eur J Neurol. 2019 Jul;26(7):e73-e74. doi: 10.1111/ene.13926. Epub 2019 May 6. PMID: 31059159.

29: Gilhus NE, Tzartos S, Evoli A, Palace J, Burns TM, Verschuuren JJGM. Myasthenia gravis. Nat Rev Dis Primers. 2019 May 2;5(1):30. doi: 10.1038/s41572-019-0079-y. PMID: 31048702.

30: Andreou A, Giastas P, Arnaouteli S, Tzanodaskalaki M, Tzartos SJ, Bethanis K, Bouriotis V, Eliopoulos EE. The putative polysaccharide deacetylase Ba0331: cloning, expression, crystallization and structure determination. Acta Crystallogr F Struct Biol Commun. 2019 Apr 1;75(Pt 4):312-320. doi: 10.1107/S2053230X19001766. Epub 2019 Apr 3. PMID: 30950833; PMCID: PMC6450525.

31: Kryukova EV, Ivanov IA, Lebedev DS, Spirova EN, Egorova NS, Zouridakis M, Kasheverov IE, Tzartos SJ, Tsetlin VI. Orthosteric and/or Allosteric Binding of α-Conotoxins to Nicotinic Acetylcholine Receptors and Their Models. Mar Drugs. 2018 Nov 22;16(12):460. doi: 10.3390/md16120460. PMID: 30469507; PMCID: PMC6315749.

32: Koneczny I, Rennspiess D, Marcuse F, Dankerlui N, Abdul Hamid M, Mané-Damas M, Maessen J, Van Schil P, Saxena A, Zisimopoulou P, Lazaridis K, Woodhall M, Karagiorgou K, Tzartos J, Tzartos S, De Baets MH, Molenaar PC, Marx A, Zur Hausen A, Losen M, Martinez-Martinez P. Characterization of the thymus in Lrp4 myasthenia gravis: Four cases. Autoimmun Rev. 2019 Jan;18(1):50-55. doi: 10.1016/j.autrev.2018.07.011. Epub 2018 Nov 8. PMID: 30414949.

33: Breza M, Smyrni N, Koutsis G, Anagnostou E, Tzartos J, Velonakis G, Kokkinis C, Kilindireas C, Papavasiliou A, Kotsalis C. Ocular flutter as presenting manifestation of pediatric MOG antibody-associated demyelination: A case report. Mult Scler. 2019 Jan;25(1):122-125. doi: 10.1177/1352458518771872. Epub 2018 Oct 31. PMID: 30379114.

34: Vakrakou AG, Tzanetakos D, Valsami S, Grigoriou E, Psarra K, Tzartos J, Anagnostouli M, Andreadou E, Evangelopoulos ME, Koutsis G, Chrysovitsanou C, Gialafos E, Dimitrakopoulos A, Stefanis L, Kilidireas C. A case of Alemtuzumab- induced neutropenia in multiple sclerosis in association with the expansion of large granular lymphocytes. BMC Neurol. 2018 Oct 29;18(1):178. doi: 10.1186/s12883-018-1183-4. PMID: 30373566; PMCID: PMC6206708.

35: Tüzün E, Gezen-Ak D, Tzartos J, Dursun E, Giriş M, Zisimopoulou P, Karagiorgou K, Yetimler B, Küçükali Cİ, İdrisoğlu HA. LRP4 antibody positive amyotrophic lateral sclerosis patients display neuropil-reactive IgG and enhanced serum complement levels. Immunol Lett. 2018 Nov;203:54-56. doi: 10.1016/j.imlet.2018.09.011. Epub 2018 Sep 15. PMID: 30227179.

36: Koutsis G, Breza M, Velonakis G, Tzartos J, Kasselimis D, Kartanou C, Karavasilis E, Tzanetakos D, Anagnostouli M, Andreadou E, Evangelopoulos ME, Kilidireas C, Potagas C, Panas M, Karadima G. X linked Charcot-Marie-Tooth disease and multiple sclerosis: emerging evidence for an association. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019 Feb;90(2):187-194. doi: 10.1136/jnnp-2018-319014. Epub 2018 Sep 8. PMID: 30196252.

37: Wonnacott S, Bermudez I, Millar NS, Tzartos SJ. Nicotinic acetylcholine receptors. Br J Pharmacol. 2018 Jun;175(11):1785-1788. doi: 10.1111/bph.14209. PMID: 29878346; PMCID: PMC5979630.

38: Zagoriti Z, Lagoumintzis G, Perroni G, Papathanasiou G, Papadakis A, Ambrogi V, Mineo TC, Tzartos JS, Poulas K. Evidence for association of STAT4 and IL12RB2 variants with Myasthenia gravis susceptibility: What is the effect on gene expression in thymus? J Neuroimmunol. 2018 Jun 15;319:93-99. doi: 10.1016/j.jneuroim.2018.03.008. Epub 2018 Mar 17. PMID: 29576322.

39: Giastas P, Andreou A, Papakyriakou A, Koutsioulis D, Balomenou S, Tzartos SJ, Bouriotis V, Eliopoulos EE. Structures of the Peptidoglycan N-Acetylglucosamine Deacetylase Bc1974 and Its Complexes with Zinc Metalloenzyme Inhibitors. Biochemistry. 2018 Feb 6;57(5):753-763. doi: 10.1021/acs.biochem.7b00919. Epub 2018 Jan 5. PMID: 29257674.

40: Trakas N, Tzartos SJ. Immunostick ELISA for rapid and easy diagnosis of myasthenia gravis. J Immunol Methods. 2018 Sep;460:107-112. doi: 10.1016/j.jim.2018.06.016. Epub 2018 Jul 2. PMID: 30056940.


iso s new

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

sima png EN

Έσλιν  3, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11523, Τηλ 210-6411060 & 210-6429969

Emails: info(at)neurodiagnostics.gr & stzartos(at)gmail.com

menu6a

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD hostplus 35