11 νέα πακέτα εξετάσεων για 11 σύνδρομα/νοσήματα αυτοάνοσων εγκεφαλίτιδων

Με βάση τα νεότερα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας (συμπεριλαμβανομένου του HandbookofClinicalNeurology, Vol. 133, AutoimmuneNeurology, 2016) δημιουργήσαμε 11 νέα πακέτα εξετάσεων (με επιλογή από τις ήδη προσφερόμενες εξετάσεις μας) για συγκεκριμένα σύνδρομα/νοσήματα του φάσματος των αυτοάνοσων εγκεφαλίτιδων επιπλέον των τριών ήδη προσφερόμενων (για αυτοάνοσες άνοιες, επιληψία και παρεγκεφαλιδική αταξία). Τα νέα πακέτα αφορούν τις:

 • Μεταιχμιακή (limbic) και NMDA εγκεφαλίτιδα,
 • Ψυχικές διαταραχές
 • Διαταραχές ύπνου αυτοάνοσης αιτιολογίας 
 • Δυσλειτουργία υποθαλάμου
 • Διαταραχές όρασης αυτοάνοσης αιτιολογίας
 • Μυϊκήδυσκαμψία (Stiff-Person Syndrome/PERM)
 • Αυτοάνοση Χορεία
 • Οψόκλωνο & μυόκλωνο
 • Στελεχιαία συνδρομή
 • Μυελοπάθεια αυτοάνοσης αιτιολογίας  
 • Αισθητικοκινητική νευροπάθεια

Έσλιν  3, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11523, Τηλ 210-6411060 & 210-6429969, Fax 210-6411067

Emails: info(at)neurodiagnostics.gr & stzartos(at)gmail.com

menu6a