Νέες πολύ ευαίσθητες RIA για αντι-AChR και αντι-MuSK αντισώματα σε πειραματικό στάδιο

Έχουμε πρόσφατα αναπτύξει υπερευαίσθητες RIA για αντι-AChR και αντι-MuSK αντισώματα οι οποίες ανιχνεύουν ~10 φορές χαμηλότερες συγκεντρώσεις των αντισωμάτων. Eφαρμόζουμε πλέον σε όλους τους ορούς και αυτές τις RIA, χωρίς επιπλέον χρέωση, και όποτε υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο RIA, ή σε αμφίβολο αποτέλεσμα με την κλασική RIA θα δίνουμε και το αποτέλεσμα της νέας RIAως παρατήρηση. Το κύριο πλεονέκτημά τους είναι ότι διευκρινίζουν την παρουσία ή απουσία των αντισωμάτων στην περίπτωση αμφίβολου αποτελέσματος με την κλασική RIA.