Το ~30% των επιληπτικών δεν αποκρίνεται στις κλασσικές αντι-επιληπτικές θεραπείες. Σε αυτές τις περιπτώσεις (ανεξαρτήτως σύγχρονης παρουσίας ή απουσίας μεταιχμιακής ή «εξωμεταιχμιακής» (extralimbic) εγκεφαλίτιδας), συνιστάται η διερεύνηση της παρουσίας αυτοάνοσης επιληψίας για να ακολουθήσει ανοσοθεραπεία ή άλλη ειδική αγωγή, οι οποίες συχνά αποδεικνύονται αποτελεσματικές.

Διερεύνηση αυτοάνοσης επιληψίας συνιστάται ιδιαίτερα σε:

  • Πρόσφατη εκδήλωση κρυπτογενούς επιληψίας με την παρουσία καλά καθορισμένου κλινικού συνδρόμου, όπως μεταιχμιακή εγκεφαλίτιδα, faciobrachial δυστονικές επιληπτικές κρίσεις, ή NMDAR εγκεφαλίτιδα, ή
  • Κρυπτογενή επιληπτική κατάσταση, ή
  • Ταχεία εξέλιξη κρυπτογενούς επιληψίας (μέγιστη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων σε διάστημα <3 μήνες)

Υποστηρικτικά κλινικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

• Ιογενές πρόδρομο επεισόδιο

• Συνύπαρξη ψυχιατρικών συμπτωμάτων

• Αντίσταση στα αντιεπιληπτικά φάρμακα

• Ιστορικό συστηματικής αυτοανοσίας

• Ιστορικό νεοπλασίας

• Παθολογικά ευρήματα στο ΕΝΥ (πλειοκυττάρωση, αυξημένο λεύκωμα)

Για αυτοάνοση επιληψία συνιστάται ο έλεγχος για αντισώματα έναντι αρκετών νευρωνικών αντιγόνων (τα περισσότερα είναι κοινά με τα τεστς της αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας), στον ορό και αν είναι εφικτό και στο ΕΝΥ των ασθενών. Τα πλέον συνιστώμενα είναι για:

-          VGKC και συνδεδεμένες πρωτεΐνες,

-          NMDAR, AMPAR, GABAΒR, GABAAR, mGluR5 και GAD65

-          Παρανεοπλασματικάαντιγόνα(Ma1/2, CRMP-5/CV2, Amphiphisin, SOX1, Tr).

Ωστόσο, απουσία ανιχνεύσιμων αντισωμάτων για τα παραπάνω αντιγόνα δεν αποκλείει την ύπαρξη αυτοάνοσης επιληψίας. Οι εξετάσεις αυτές για αυτοάνοση επιληψία συνιστώνται από μεγάλες διεθνείς κλινικές με πρωτοπόρο την MayoClinic.

Συνιστώμενηβιβλιογραφία (διαθέσιμα) :

-          Toledano & Pittock. Autoimmune epilepsy, Semin Neurol 2015;35:245–258

-          Gaspard N. New-onset refractory status epilepticus. Etiology, clinical features, and outcome. Neurology 85, November 3, 2015, DOI 10.1212/WNL.0000000000001940

-          Rukovets Ο. Autoimmune epilepsy: A new avenue for treating medically intractable cases. Neurology Today: 2014 – Vol. 14 – No. 9 - pp1,20–22. doi: 10.1097/01.NT.0000449801.86458.a7

-          Bien C & Bauer J. Autoimmune epilepsies. Neurotherapeutics (2014) 11:311–318. DOI 10.1007/s13311-014-0264-3

-          Ong MS et al. Population-level evidence for an autoimmune etiology of epilepsy. JAMA Neurol. 2014 May;71(5):569-74. doi: 10.1001/jamaneurol.2014.188.

-          Quek AM et al. Autoimmune epilepsy: clinical characteristics and response to immunotherapy. Arch Neurol 2012 May;69(5):582-593.


iso s new

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

sima png EN

Έσλιν  3, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11523, Τηλ 210-6411060 & 210-6429969

Emails: info(at)neurodiagnostics.gr & stzartos(at)gmail.com

menu6a

© 2004 - 2023 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD hostplus 35