Η Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική συμμετέχει σε ένα μεγάλο 4ετές (2015-2019) ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Muscle Stress Relief – RISE αρ. 645648), με συντονιστή τον Καθ. Siegfried Labeit, Πανεπ. Xαϊδελβέργης. Η συμβολή του εργαστηρίου μας αφορά κυρίως τη μελέτη των αντι-τιτίνη αντισωμάτων στη μυασθένεια, και τη βελτίωση των τεχνικών ανίχνευσης αυτών των αντισωμάτων. Έχουμε ήδη δείξει ότι με τη νέα τεχνική ανιχνεύονται αντι-τιτίνη αντισώματα και σε αρκετούς «οροαρνητικούς» μυασθενείς, επομένως αναμένεται αυτά τα αντισώματα να αποτελέσουν σύντομα ένα νέο βιοδείκτη για την «οροαρνητική» μυασθένεια.