Η Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική συμμετέχει σε ένα μεγάλο 4ετές (2015-2019) ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Muscle Stress Relief – RISE αρ. 645648), με συντονιστή τον Καθ. Siegfried Labeit, Πανεπ. Xαϊδελβέργης. Η συμβολή του εργαστηρίου μας αφορά κυρίως τη μελέτη των αντι-τιτίνη αντισωμάτων στη μυασθένεια, και τη βελτίωση των τεχνικών ανίχνευσης αυτών των αντισωμάτων. Έχουμε ήδη δείξει ότι με τη νέα τεχνική ανιχνεύονται αντι-τιτίνη αντισώματα και σε αρκετούς «οροαρνητικούς» μυασθενείς, επομένως αναμένεται αυτά τα αντισώματα να αποτελέσουν σύντομα ένα νέο βιοδείκτη για την «οροαρνητική» μυασθένεια.

Έσλιν  3, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11523, Τηλ 210-6411060 & 210-6429969, Fax 210-6411067.

Emails: info@neurodiagnostics.gr & stzartos@gmail.com

menu6a