Το εργαστήριο μας πιστοποιήθηκε πρόσφατα απο το φορέα πιστοποίησης TUV NORD (TUV HELLAS) σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008. Η πιστοποίηση ήταν η επικύρωση των προσπαθειών μας ώστε να λειτουργούμε αυστηρά μέσα σε ένα πλαίσιο διαδικασιών και πρωτοκόλλων με οδηγό την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ικανοποίηση των ασθενών και ιατρών.

Έσλιν  3, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11523, Τηλ 210-6411060 & 210-6429969, Fax 210-6411067.

Emails: info@neurodiagnostics.gr & stzartos@gmail.com

menu6a