Από σήμερα αναλάβαμε και τις εξετάσεις για αντισώματα κατά:
·        Υποδοχέων Ρυανοδίνης, ως πιθανή ένδειξη παρουσίας θυμώματος, σε συνδιασμό με τα αντισώματα κατά Τιτίνης, στη μυασθένεια.
·        Γαγγλιονικών Υποδοχεων Ακετυλοχολίνης (α3) ως ένδειξη αυτοάνοσης δυσαυτονομίας
Και οι δυο νέες εξετάσεις γίνονται σε ορό του αίματος

Έσλιν  3, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11523, Τηλ 210-6411060 & 210-6429969, Fax 210-6411067.

Emails: info@neurodiagnostics.gr & stzartos@gmail.com

menu6a