Ο κλάδος μυασθένειας έχει προγραμματίσει ημερίδα για ειδικούς με θέμα: "Εξελίξεις και προβληματισμοί στη διάγνωση και θεραπεία της μυασθένειας", το Σάββατο, 12 Απριλίου 2014, στο αμφιθέατρο του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, Αθήνα. Ώρα έναρξης 11.00 π.μ.

Πρόγραμμα:
Σ. Τζάρτος, Πρόοδοι στη διάγνωση της μυασθένειας: Νέα αντιγόνα και νέες προσεγγίσεις συρρικνώνουν την οροαρνητική μυασθένεια.
Χ. Ζήσης, Χειρουργική του θύμου: αρχές, αμφισβητήσεις και νεώτερα δεδομένα.
Ε. Χρόνη, Α. Ταβερναράκης, Β. Ζούβελου, Παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιστατικών.
Α. Evoli, Καταληκτική ομιλία επάνω στο κεντρικό θέμα της ημερίδας.

Έσλιν  3, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11523, Τηλ 210-6411060 & 210-6429969, Fax 210-6411067.

Emails: info@neurodiagnostics.gr & stzartos@gmail.com

menu6a