Ο κλάδος μυασθένειας έχει προγραμματίσει ημερίδα για ειδικούς με θέμα: "Εξελίξεις και προβληματισμοί στη διάγνωση και θεραπεία της μυασθένειας", το Σάββατο, 12 Απριλίου 2014, στο αμφιθέατρο του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, Αθήνα. Ώρα έναρξης 11.00 π.μ.

Πρόγραμμα:
Σ. Τζάρτος, Πρόοδοι στη διάγνωση της μυασθένειας: Νέα αντιγόνα και νέες προσεγγίσεις συρρικνώνουν την οροαρνητική μυασθένεια.
Χ. Ζήσης, Χειρουργική του θύμου: αρχές, αμφισβητήσεις και νεώτερα δεδομένα.
Ε. Χρόνη, Α. Ταβερναράκης, Β. Ζούβελου, Παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιστατικών.
Α. Evoli, Καταληκτική ομιλία επάνω στο κεντρικό θέμα της ημερίδας.