Από σήμερα αναλάβαμε και τις εξετάσεις για τους τρεις καθιερωμένους βιοδείκτες στην Alzheimer. Συγκεκριμένα, μέτρηση των επιπέδων των πρωτεϊνών:

  • β-αμυλοειδές (1-42)
  • Ολική Tau
  • Phospho-Tau (181-p)

στο ΕΝΥ των ασθενών. Συνιστάται να γίνονται και οι τρεις έλεγχοι για την αύξηση της πιθανότητας σωστής διάγνωσης της Alzheimer (περίπου 85%).

Επίσης, είναι γνωστό ότι η μέτρηση της ολικής Tauείναι χρήσιμη και για την διάγνωση της Creutzfeldt-Jacob, συμπληρωματικά της πρωτεϊνης 14-3-3.

Οι εξετάσεις αυτές γίνονται με διεθνώς καθιερωμένο σύστημα  (της Innogenetics) και με την συμμετοχή μας σε διεθνές δίκτυο ποιοτικού ελέγχου.

Στους ενδιαφερόμενους θα δίνουμε σαφείς οδηγίες για την συλλογή και αποστολή του ΕΝΥ.

Έσλιν  3, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11523, Τηλ 210-6411060 & 210-6429969, Fax 210-6411067.

Emails: info@neurodiagnostics.gr & stzartos@gmail.com

menu6a