Αυθημερόν έλεγχος των βιοδεικτών για Alzheimer και CJD (β-αμυλοειδή και Tau/pTau) με τη νέα τεχνολογία της Lumipulse.

Η μέτρηση των βιοδεικτών β-αμυλοειδές 1-42, β-αμυλοειδές 1-40, ολική Tau και phosphoTau στο ΕΝΥ, για Alzheimer και CJD, γίνεται πλέον στο εργαστήριό μας με τη νέα δυναμική τεχνολογία Lumipulse της Fujirebio, η οποία είναι ήδη η διεθνώς επικρατούσα τεχνολογία για την μέτρηση αυτών των βιοδεικτών. Η συγκεκριμένη τεχνολογία (χρησιμοποιεί χημειοφωταύγεια με τον αναλυτή Lumipulse G600II τον οποίο έχουμε πρόσφατα αποκτήσει) παρέχει αυτοματοποιημένες και ακριβέστερες μετρήσεις αυτών των βιοδεικτών και επιτρέπει την μέτρησή τους χωρίς καμία καθυστέρηση από την παραλαβή του δείγματος. Η παράδοση του αποτελέσματος γίνεται εντός 24 ωρών, ενώ σε επείγουσες περιπτώσεις δίνεται εντός 1-2 ωρών. Οι τιμές των μετρήσεων, και τα όρια τους, είναι αντίστοιχες με αυτές της κλασσικής ELISA ενώ το εργαστήριό μας εξακολουθεί να συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό δίκτυο ποιοτικού ελέγχου για τους συγκεκριμένους βιοδείκτες.


iso s new EN

sima png EN

   Eslin  3, Ampelokipoi, Athens 11523, Tel 210-6411060 & 210-6429969, Fax 210-6411067

Emails: info(at)neurodiagnostics.gr  & stzartos(at)gmail.com

menu6a

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD hostplus 35