Το εργαστήριο μας πιστοποιήθηκε πρόσφατα απο το φορέα πιστοποίησης TUV NORD (TUV HELLAS) σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008. Η πιστοποίηση ήταν η επικύρωση των προσπαθειών μας ώστε να λειτουργούμε αυστηρά μέσα σε ένα πλαίσιο διαδικασιών και πρωτοκόλλων με οδηγό την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ικανοποίηση των ασθενών και ιατρών.