Για την πληρέστερη κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της διάγνωσης των νευρολογικών νόσων, και επειδή αρκετοί ιατροί μας το ζητούν, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες του κέντρου μας προσφέροντας και τον γονιδιακό έλεγχο νευρολογικών νόσων, με επιστημονική συνδρομή από την ομάδα Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Πατρινός). Η κάλυψη των αναγκών του τομέα αυτού θα γίνει με δύο τρόπους:

α. Λίγες επιλεγμένες εξετάσεις θα γίνονται στο εργαστήριό μας ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτητα και το χαμηλό κόστος, πάντα με την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει το εργαστήριό μας. Η πρώτη εξέταση που ήδη ξεκινήσαμε είναι η:

Ανίχνευση των μεταλλάξεων της μεθυλοτρανσφεράσης της θειοπουρίνης (Thiopurine-S-methyltransferase TPMT): TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B, και TPMT*3C. Οι φορείς αυτών των μεταλλάξεων στους οποίους χορηγούνται θειοπουρίνες (όπως Αζαθειοπρίνη) έχουν κίνδυνο μυελοτοξίκωσης και καταστολής της παραγωγικής ικανότητας του μυελού των οστών.

β. Για τον εκτενή γονιδιακό έλεγχο για πολλές νευρολογικές νόσους συνεργαζόμαστε με διαπιστευμένο Ελληνικό εργαστήριο γονιδιακών ελέγχων το οποίο μας παρέχει, με πολύ ευνοϊκές τιμές, γονιδιακούς ελέγχους για πολλά πακέτα γονιδίων που ενέχονται σε νευρολογικές νόσους,  με την τεχνολογία Clinical Exome Sequencing  (>4300 γονίδια) και Whole Exome Sequencing. Το αποτέλεσμα συνοδεύεται με λεπτομερή αξιολόγηση από εξειδικευμένο ιατρικό-ερευνητικό προσωπικού της συνεργαζόμενης εταιρείας.


iso s new

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

sima png EN

Έσλιν  3, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11523, Τηλ 210-6411060 & 210-6429969

Emails: info(at)neurodiagnostics.gr & stzartos(at)gmail.com

menu6a

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD hostplus 35