Από σήμερα αναλάβαμε και τις εξετάσεις για αντισώματα κατά:
·        Υποδοχέων Ρυανοδίνης, ως πιθανή ένδειξη παρουσίας θυμώματος, σε συνδιασμό με τα αντισώματα κατά Τιτίνης, στη μυασθένεια.
·        Γαγγλιονικών Υποδοχεων Ακετυλοχολίνης (α3) ως ένδειξη αυτοάνοσης δυσαυτονομίας
Και οι δυο νέες εξετάσεις γίνονται σε ορό του αίματος